Informatie over het NK Maasheggenvlechten 2011

Bestel nu het boek over de Maasheggen!

De Maasheggen. Parel van mens en natuur

Informatie

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer kreeg op 27 april het boek de Maasheggen, Parel van mens en natuur officieel overhandigd. Schrijver Marius Grutters gaf hem het standaardwerk over de Maasheggen tijdens een bijeenkomst van B&W.

Met dit boek beoogt de auteur alle verzamelde kennis vast te leggen, zodat ook anderen van de rijkdom aan historie en natuur kunnen genieten. Het boek beschrijft het ontstaan van de Maasheggen en de planten en dieren die we hier aantreffen. De auteur schept daarnaast een beeld van de grote soortenrijkdom tot het midden van de vorige eeuw. De rijke historie, met name het traditionele heggenvlechten, wordt eveneens belicht. Dankzij verhalen van oude streekbewoners werd dit eeuwenoud ambacht in ere hersteld met als hoogtepunt het NK Maasheggenvlechten. Ook de cultuurhistorische monumenten, sporen van eeuwenoude menselijke activiteiten, komen in het boek weer tot leven. Grote delen van de Maasheggen hebben echter ernstig te lijden van intensief landgebruik. Het leefgebied van vele planten- en diersoorten wordt hierdoor aangetast met als gevolg dat soorten verdwijnen of sterk in aantal afnemen.

Het boek bevat 280 pagina's in full colour en is rijk geïllustreerd met o.a. veel foto's van planten en dieren.

Recensies

Bekijk de recensie van De Maasheggen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Bekijk de recensie van De Maasheggen in Natura, het tijdschrift van de KNNV.

Bestellen

Het boek is te bestellen door het storten van € 23,45 (€ 19,95 plus € 3,50 verzendkosten) op rekening 14.14.14.189 t.n.v. M. Grutters te Vierlingsbeek onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. Het boek kan ook na telefonische of e-mail bestelling (tel. 0478-632067 of boek@maasheggen.eu) afgehaald worden bij de auteur (Overambt 18, 5821 CE in Vierlingsbeek). U bespaart dan de portokosten en betaalt slecht € 19,95 voor dit prachtige boek.

Het Maasheggenboek is ook verkrijgbaar bij: